Autor #1753


Datum registrace 29.11.2016
Počet ukončených prací 14

Něco o mně

Uživatel o sobě zatím neuvedl žádné informace.

Ukončené práce

Datum Typ práce Hodnocení
22.03.2019 Seminární práce neohodnocené
07.12.2018 Seminární práce neohodnocené
02.05.2018 Bakalářské práce neohodnocené
01.05.2018 Bakalářské práce Nedoporučuji. Autor pouze zkopíroval texty z akademických prací dostupných na internetu a poté trochu pozměnil texty. Vystavujete se vysokému riziku, že budete označeni za plagiátory.
25.04.2018 Diplomové práce neohodnocené
07.04.2018 Bakalářské práce neohodnocené
27.03.2018 Bakalářské práce neohodnocené
27.03.2018 Bakalářské práce .
26.03.2018 Seminární práce Vyjádření na posouzení práce : Předložená seminární práce neodpovídá požadavkům kladenám na písemné výstupy. Teoreticko-metodologická část práce takřka postrádá odbornou literární rešerši ( citují se zastaralé zdroje z roku 2009 nejnovější, skripta ... )
26.01.2018 Bakalářské práce Děkuji neohodnocené
20.01.2018 Bakalářské práce neohodnocené
01.12.2017 Bakalářské práce neohodnocené
21.07.2017 Diplomové práce neohodnocené
20.02.2017 Bakalářské práce neohodnocené