Autor #1753


Datum registrace 29.11.2016
Počet ukončených prací 13

Něco o mně

Uživatel o sobě zatím neuvedl žádné informace.

Ukončené práce

Datum Typ práce Hodnocení
07.12.2018 Seminární práce neohodnocené
02.05.2018 Bakalářské práce neohodnocené
01.05.2018 Bakalářské práce Nedoporučuji. Autor pouze zkopíroval texty z akademických prací dostupných na internetu a poté trochu pozměnil texty. Vystavujete se vysokému riziku, že budete označeni za plagiátory.
25.04.2018 Diplomové práce neohodnocené
07.04.2018 Bakalářské práce neohodnocené
27.03.2018 Bakalářské práce neohodnocené
27.03.2018 Bakalářské práce .
26.03.2018 Seminární práce Vyjádření na posouzení práce : Předložená seminární práce neodpovídá požadavkům kladenám na písemné výstupy. Teoreticko-metodologická část práce takřka postrádá odbornou literární rešerši ( citují se zastaralé zdroje z roku 2009 nejnovější, skripta ... )
26.01.2018 Bakalářské práce Děkuji neohodnocené
20.01.2018 Bakalářské práce neohodnocené
01.12.2017 Bakalářské práce neohodnocené
21.07.2017 Diplomové práce neohodnocené
20.02.2017 Bakalářské práce neohodnocené