Jsme 100 % GDPR compliant

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité, můžete se spolehnout na to, že s nimi nakládáme striktně v souladu s předpisy o GDPR. 

Číst více

Ochrana osobních údajů

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Jaká má být délka vysokoškolských prací: Přehled požadavků podle typu studia

Jaká má být délka vysokoškolských prací: Přehled požadavků podle typu studia

 

Délka vysokoškolských prací se může značně lišit v závislosti na typu práce, akademické úrovni a konkrétních požadavcích vaší univerzity nebo fakulty. Tento článek poskytuje přehled obvyklých délek pro bakalářské, diplomové (magisterské) a disertační (doktorské) práce.

Bakalářská práce

Bakalářská práce je obvykle prvním větším výzkumným projektem, který student během svého studia píše. Délka se může lišit podle oboru, ale obecně platí následující:

 • Humanitní a společenské vědy: 30–50 stran
 • Přírodní a technické vědy: 20–40 stran

Je důležité konzultovat specifické požadavky vaší fakulty, protože některé obory mohou mít přesnější pokyny ohledně délky práce.

Diplomová (magisterská) práce

Diplomová práce je náročnější než bakalářská práce a vyžaduje hlubší výzkum. Délka diplomové práce bývá delší než u bakalářské:

 • Humanitní a společenské vědy: 60–80 stran
 • Přírodní a technické vědy: 40–70 stran

Opět platí, že konkrétní požadavky se mohou lišit podle univerzity a fakulty.

Disertační (doktorská) práce

Disertační práce je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější akademický dokument, který student během svého studia píše. Požadavky na délku disertační práce jsou výrazně vyšší:

 • Humanitní a společenské vědy: 150–300 stran
 • Přírodní a technické vědy: 100–200 stran

Disertační práce často zahrnuje původní výzkum a přispívá k rozvoji znalostí v daném oboru.

Faktory ovlivňující délku práce

Délka vysokoškolské práce závisí na několika faktorech:

 1. Požadavky univerzity nebo fakulty: Každá univerzita nebo fakulta může mít specifické pokyny ohledně délky práce. Tyto pokyny jsou často uvedeny v příručkách pro psaní závěrečných prací.
 2. Téma a rozsah výzkumu: Některá témata mohou vyžadovat podrobnější a rozsáhlejší analýzu než jiná, což ovlivňuje celkovou délku práce.
 3. Typ výzkumu: Empirický výzkum s experimenty nebo sběrem dat může být rozsáhlejší než teoretická analýza.

Tipy pro psaní vysokoškolské práce

 • Začněte včas: Psaní vysokoškolské práce je časově náročný proces. Začněte co nejdříve, abyste měli dostatek času na výzkum, psaní a revize.
 • Sledujte strukturu: Dodržujte jasnou strukturu, která zahrnuje úvod, teoretický rámec, metodiku, výsledky, diskusi a závěr.
 • Pravidelně konzultujte: Pravidelné konzultace s vedoucím práce vám pomohou zůstat na správné cestě a získat cennou zpětnou vazbu.
 • Revize a korektury: Po dokončení první verze práce ji pečlivě zkontrolujte a opravte chyby. Nechte práci přečíst i někomu dalšímu, kdo vám poskytne zpětnou vazbu.

Délka vysokoškolské práce je důležitým aspektem, který by měl student brát v úvahu při plánování a psaní své práce. Dodržování pokynů vaší univerzity a pravidelné konzultace s vedoucím práce vám pomohou vytvořit kvalitní a úspěšnou závěrečnou práci.