Jsme 100 % GDPR compliant

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité, můžete se spolehnout na to, že s nimi nakládáme striktně v souladu s předpisy o GDPR. 

Číst více

Ochrana osobních údajů

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Jaká má být osnova kvalitní diplomky?

Jaká má být osnova kvalitní diplomky?

 

Správná osnova je základem každé kvalitní diplomové práce. Pomáhá vám udržet strukturu a organizaci vaší práce a zajišťuje, že se v ní efektivně pokryjí všechny potřebné aspekty vašeho výzkumu. Při tvorbě osnovy je důležité zvážit různé prvky, které by měla obsahovat, a zajistit, že jsou prezentovány jasně a logicky.

1. Úvod:

 • Základní informace o práci (název, autor, instituce)
 • Úvodní slovo o kontextu a významu výzkumu
 • Formulace problému a cílů práce
 • Stručný přehled obsahu práce

2. Teoretický rámec:

 • Shrnutí relevantních teoretických konceptů a pojmů
 • Přehled existující literatury a případných relevantních studií
 • Vysvětlení vztahu mezi teoretickým rámcem a vaším výzkumem

3. Metodologie:

 • Popis použitých metod výzkumu (kvalitativní, kvantitativní, mix metody)
 • Popis výzkumného návrhu (případová studie, experiment, průzkum atd.)
 • Detailní popis procesu sběru dat a analýzy

4. Analýza dat:

 • Prezentace a interpretace výsledků vašeho výzkumu
 • Grafické znázornění dat (pokud je to vhodné)
 • Diskuse nad hlavními zjištěními a jejich významem

5. Diskuse:

 • Interpretace výsledků v kontextu teoretického rámce
 • Diskuse nad omezeními vašeho výzkumu
 • Možné implikace a doporučení pro budoucí výzkum

6. Závěr:

 • Shrnutí hlavních zjištění a jejich významu
 • Rekapitulace dosažených cílů práce
 • Otevření diskuse nad budoucím směřováním výzkumu

7. Seznam literatury:

 • Kompletní seznam všech použitých zdrojů, citací a literatury

8. Přílohy:

 • Případné přílohy obsahující doplňkové informace, tabulky, grafy atd.

Je důležité si uvědomit, že osnova může být upravena podle konkrétních požadavků vaší instituce a specifik vašeho výzkumu. Je také důležité průběžně konzultovat s vaším školitelem, aby se ujistil, že osnova odpovídá požadavkům a očekávání vaší diplomové práce.