Pane magistře, doktore, nebo inženýre?

Pane magistře, doktore, nebo inženýre?

Na akademické půdě se všichni oslovují dosaženými tituly. Ale který titul zvolit, když jich má vyučující hned několik před i za jménem?

 

Vyjmenovat všechny tituly, nebo jeden vybrat?

Rozhodně se vyhněte první možnosti - nikdy nikoho neoslovujte více než jedním titulem. Výběr titulu k oslovení však nestojí na vás. Vždy zvolte ten nejvyšší dosažený titul.

Hierarchie titulů

Kdo je víc? Vysokoškolských titulů je celá řada, každý s jinou úrovní významnosti. Následující soupis titulů vám pomůže orientovat se mezi nimi a vždy vybrat ten správný k oslovení.

●     Diplomovaný specialista

Titul diplomovaného specialisty je jediným titulem, který nezískáte na vysoké škole, ale na vyšší odborné škole. Značí se zkratkou DiS. a najdete ho až za jménem. Při oslovení se tento titul nepoužívá.

●     Absolvent bakalářského studia

Svůj první titul z akademické půdy získáte po absolvování bakalářského studia. Stáváte se bakalářem. Jeho zkratka Bc. nebo BcA. (bakalář umění) se píše před jméno. Ani tímto titulem se však neoslovuje.

●     Absolvent magisterského studia

Titulů, které můžete získat dokončením magisterského studia je hned několik druhů. V ekonomickém, technickém, lesnickém a vojenském oboru se z vás stane stane inženýr, tedy Ing. nebo Ing. arch., tedy inženýr architekt. V ostatních studijních oblastech získáte titul magistra, který poznáte podle zkratky Mgr., PhMr. (magistr farmacie), nebo MgA. (magistr umění).

●     Absolvent s rigorózní zkouškou

V oblasti svého magisterského studia máte možnost udělat rigorózní zkoušku. Pokud zkoušku úspěšně složíte, získáte za své jméno titul PhDr., složíte-li ji v oblasti humanitních, pedagogických nebo společenských věd a stáváte se doktorem filozofie. Stejně tak se můžete stát doktorem práv - JuDr., doktorem přírodních věd - RNDr., doktorem farmacie - PharmDr. nebo doktorem teologie - ThDr.

●     Absolvent doktorského studijního programu

Absolvováním doktorského studijního programu, neboli postgraduálního studia můžete získat titul dvojího druhu. Můžete se stát doktorem a za jméno si přidáte zkratku Ph.D., nebo doktorem teologie, který se značí jako Th.D.. Můžete se setkat také s kandidátem věd, který má za jménem zkratku CSc.. Jedná se o titul, který byl udělován v minulosti a v současnosti je nahrazený právě Ph.D. a Th.D.

●     Akademický pracovník

Akademickým pracovníkům působícím na vysokých školách náleží ty nejvýznamnější tituly. Jsou to doc., neboli docent a prof., tedy profesor. Jedná se vědecko-pedagogické tituly získané jmenováním vědeckou radou příslušné vysoké školy. Pokud byste se setkali s člověkem, který získal oba tyto tituly, oslovujte ho “profesore”. Titul prof. je totiž ještě o něco významnější než doc.

Více titulů stejné úrovně

V případě, že se chystáte oslovit někoho, kdo má víc stejně významných titulů, je jen na vás, který titul zvolíte.

Paní, nebo slečno?

V případě, že oslovujete vyučující ženského pohlaví, nezapomeňte, že s vysokoškolským titulem se pojí oslovení “paní”. A to bez ohledu na to, zda je žena vdaná, či svobodná.