Jsme 100 % GDPR compliant

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité, můžete se spolehnout na to, že s nimi nakládáme striktně v souladu s předpisy o GDPR. 

Číst více

Ochrana osobních údajů

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Podívejte se, proč a jak správně citovat

Podívejte se, proč a jak správně citovat

Vaše práce vždy využívá informace, názory a argumenty získané z dalších zdrojů. Dobrá práce s odkazy na literaturu a citacemi je nejen klíčovou součástí autorské etiky a formálních publikačních zásad, ale dokonce vám ji ukládá i zákon. Jak tedy správně citovat?

 

Právě správným citováním prokážete, že jste se dostatečně seznámili s relevantní literaturou tématu. Umíte ji hledat, studovat a následné vaše poznatky odprezentovat ve své práci. Také dokážete co je původní část a něco, co již bylo řečeno někde jinde.

 

Proč tedy citovat?

Necitujete pouze z těchto důvodů, existují samozřejmě i další:

 

  • práce je důvěryhodnější, když máte argumenty podloženy
  • práce vypadá lépe, když uvádíte solidní zdroje
  • čtenář si může vše dodatečně ověřit
  • z vaší práce je jasné, že si nic nevymýšlíte
  • nemusíte vše zdůvodnit, spíše čtenáře odkážete
  • neporušíte autorský zákon


Kdy a jak citovat?

Citovat je nutné vždy, když je použita informace z cizího zdroje. Snad jen kromě obecně známých faktů. Citací dodržujete nejen akademickou etiku, ale také autorský zákon.Vždy citujte dle pravidel, která jsou pro konkrétní práci zadána či interní normy instituce, pro kterou je text určen.

V České republice je nejčastější citace dle norem ISO 690 a ISO 690-2. Styly citace se však mohou lišit v závislosti na typu školy, zvyklostech v konkrétním oboru, nebo dle požadavků odborné publikace.

Nejvhodnější je tedy seznámit se s požadavky přímo vaší školy.

Co citovat a co ne?

Vždy citujte pouze zdroje splňující kritéria ověřitelnosti a vazbu na primární data (tedy statistiky, studie, odborné články atd.). U novin, skript a podobných zdrojů najděte alternativní zdroj, uvádějící tytéž údaje.

 

Necitujte noviny, učebnice a jakékoli jiné zdroje, u kterých jsou pochybnosti o ověřitelnosti uvedených údajů.